Friday, 13 December 2013

明信片

 
时间总是在不经意中
 
缓缓的过
 
2013来到尾声
 
2014新年近在咫尺
 
怎么年纪越大
 
越不想过年啊?
 
平淡的生活
 
因为你的来信和明信片
 
总算在心情郁闷的日子
 
带来一丝暖意

No comments:

Post a Comment